Maskinhuggning av sten, som synes ett säkert sätt att ådra sig silikos. Det var kvartsen som gav det farligaste dammet.

Stenhuggare som arbetar vid tunnan med huggning av gatsten.

 

Stenhuggarprofil från 1930-talet.

Enorm hög av gatsten. Stenen höggs som en form av beredskapsarbete i statens regi.

Skyltar som den ovan var placerade vid de statliga stenupplagen.