Stenhuggarmuseet

i Hunnebostrand

Hitlerstenen

 

30-talet

Alla som upplevde 30-talet levde i krigets skugga. Minns minsprängningar, bulleret från lågt flygande flygplan, sjöslag som kunde se från bergen, spärrballongerna, spårljuskedjorna som lyste upp natthimlen, militären, de engelska kullagerbåtarna och Hitlersten.

Det var mycket som kunde sätta fart på fantasin. Inte minst Hitlerstenen, som bl.a. låg på Udden.

Stenhuggarna som jobbade med stenen sa att den var till för Hitlers segermonument. Det var fel, men kanske inte så konstigt.

Tyskland hade ända sedan mitten av 1800-talet köpt mycket sten från Sverige. Men efter Hitlers maktövertagande 1933 ökade intresset för graniten.

 

Dopfunt

Kyrkoherde Rickard Helde i Tanums församling har beställt en ny dopfunt 1933 till Tanums kyrka. Han har låtit en känd arkitekt i Stockholm rita den. Ett stenhuggeri i Sannäs tillverkade den efter ritningen. Då den kanske ett ton tunga funten skulle bäras in i kyrkan, så vägrade männen att göra det. På dopfunten fanns nämligen sex stycken hakkors uthuggna. Detta väckte stora rabalder. Kyrkorådet diskuterade frågan under ett par års tid. Vad skulle man göra. Kyrkoherden och skolläraren i kyrkorådet stod på sig. Båda var kända nazister. Förslag fanns att man skulle hugga bort hakkorsen. Till slut beslutades att dopfunten skulle ställas undan i avvaktan på hur det utvecklade sig i Tyskland. Detta var i slutet på 1930-talet. Historien glömdes bort. Det talades om att den förstördes eller kastades i havet. 60 år senare upptäcktes den av en slump, långt inne i ett hörn i ett uteförråd men endast för att glömmas igen. Kyrkan ville inte rota i den här gamla historien och dopfunten var för tung att flytta.

Händelsen spegla stämningarna och motsättningarna under denna tid. Den nazistiska ideologin med sin tro på auktoritet och lydnad passade den bohuslänska schartauanismen som hand i handske.

 

 

Hitlerstenen

1941 återkom de tyska representanterna och tecknade ett ramavtal om leverans av sten för 3,3 milj kr per år under 10 år framöver. Det var en jättebeställning för svensk stenindustri . Stenindustrin bestod av många småföretag och det var omöjligt förtyskarna att förhandla med varje företag. I vårt område blev Hjalmar Höij småföretagarnas talesman, Skandinaviska Granit, A.K. Fernström, C.A Kullgrens Enka och andra större företag hade egna representanter i gruppen. Gruppen kallades av tyskarna Gruppe Höij.

 

1943 avbröts transporterna. Krigslyckan hade vänt. Över 5000 m3 färdighuggen sten samt råblock hade levererats . Enligt avtal skulle godkänd sten skickas iväg inom sex månader. Kontrollanterna var mycket noggranna och en del stenhuggare misstänkte att de var spioner. Nu träffades ett lageravtal som tillförsäkrade företagen ersättning för lagerplats och eventuella investeringar på grund av detta.

 

Svenskarna skickade med jämna mellanrum iväg fakturor till Tyskaland. Tyskarna kontrollerade att stenen fanns och var godkänd och betalade. Sista fakturan skickades iväg i mars1945 och man fick betalt. Det var högprioriterat. Vid krigslutet låg över 20 000m3 sten färdig för transpart och väntade. Nu bestämdes att Hitlerstenen skulle säljas på auktion. I Bohuslän skedde det på hotell Svea i Hunnebostrand och Hanssons cafe i Skee. Auktionerna anordnades av Flyktkapitalbyrån, en statlig inrättning, som bildades 1945 för att bevaka utländsk egendom i Sverige.

 

Stenfirmorna hade en tyst överenskommelse mellan sig. Alla bjöd bara på den sten de själva hade tillverkat. Det innebar låga priser och efter diverse avdrag för kostnader som de ansåg sig haft,blev det inte mycket att betala till Flyktkapitalbyrån.

 

Hitlerstenen var en mycket bra affär för företagen. Man hade räknat med en bra avans redan från början. Men innan man gick in för att skriva på kontrakten ,sade Erik Fernström; ”Jag har en känsla av det finns mer att göra här.” Så blev man överens om att lägga på 10 % på priserna rakt över

 

 

 

 

Vad skulle tyskarna ha stenen till ?

 

Tyskland skulle naturligtvis vinna kriget och Berlin omdöpt till Germania bli det 1000 åriga rikets huvudstad. Det innebar att staden måste byggas om med gator och byggnader som vida överglänste både Rom och Paris. Men inte bara Berlin skulle byggas om, utan även ytterligareett 30-talet städer. I Nurnberg, som skulle bli demonstrationernas och partidagarnas stad, påbörjades ett stadion med plaats för 400 000 åskådare. Man hann också nästan bygga färdigt de tvåstora anläggningarna Marsfältet för armens uppmarscher i Hamburg och med plats för 160 000 åskådare samt Zeppelinfältet för partiadernas uppmarscher. I hamburg skulle man bygga en bro över floden Elbe och för att svenskarna skulle förstå hur stor bron var ritade manin Storkyrkan i Stockholm i ett av brovalven.

 

Hitler var mycket arkitekt intresseread och började tidigt skissa på ombyggnaden av Berlin. 1936 gav Hitler uppdraget att omgestalta Berlin till sin favorit arkitekt Albert Speer.

Alber Speer utnämndes 1937 till Generalbauinspektor fur die Reichhaupstadt Berlin. Han utarbetade Hitlers planer på ett sätt som gjorde denne överförtjust.

 

Det gick mycket bra för tyskarna i början av kriget. I månadsskiftet oktober- november 1941 stod trupperna redan utanför Moskva. Då gavs order om att stenen med iltransport skulle fraktas till Moskva. Man satte in extratåg och lär t.o.m. lastat stenar på stridsvagnar som var på väg till fronten för att snabbt få fram stenen. Den lades upp strax innanför de tyska linjerna. Det var meningen att så fort man intagit Moskva så skulle man bygga ett segermonument. Man var så säker på en snabb seger att man skickade ut inbjudningskort till en segerfest på Hotel Metropol i Moskva och en segerparad på RödaTorget. Det skulle gå av stapeln den 7 november. Denna dag var ryssarnas stora högtidsdag då manfirade oktoberrevolutionen. Så det var för att trycka ner ryssarna som valde denna dag.

Tyskarna intog aldrig Moskva. När domlämnade området blev stenen kvar. Den kom väl till pass när Stalin 1947 började återuppbygga Moskva. Sten användes till byggandet av två undervåningar i två stora hus Gorkijgatan i Moskva. En del sten blev över och av den byggdes ett monument som står alldeles utanför IKEA-varuhuset. Det var nämligen just där som tyskarna stannade.

 

 

 

Hotell Svea, Hunnebostrand

Modellen över Germania

 

 

Monumentet utanför Moskva

 

 

Monument utanför Moskva, IKEA syns i

bakgrunden.

 

 

 

 

 

 

Stenhuggarmuseet.eu 2013 Copyright © All Rights Reserved